پروژه های اجرا شده

پروژه نورپردازی ناب جردن

پروژه نورپردازی ناب جردن

نوع پروژه : نورپردازی نمای ساختمان تجاری و اداری

موقعیت مکانی : تهران، خ آفریقا

کارفرما : شرکتی

طراح، تامین قطعات و اجرا : شرکت نورپردازی نماتکس