نورپردازی

نورپردازی داخلی

نورپردازی داخلی

معماری داخلی یک حرفه، هنر و صنعت است که هدف آن بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای زیباسازی، آسایش بصری و ارتقاء سطح زندگی انسان ها است. در هنر معماری داخلی، نور یکی از اجزایی است که در کنار اجسام و عناصر دیگر، از قبیل ساختار نظم محیطی و رنگ مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا نقش خود را ایفا می کند. امروزه با اثبات علمی تاثیر نور بر روح و روان انسان ها، نورپردازی در فضای داخلیِ مراکز خرید، هتل ها و رستوران ها اهمیت بسزایی یافته است. ما معتقدیم با نورپردازی هدفمند در فضای داخلیِ مراکز خرید، هتل ها و رستوران ها می توان علاوه بر زیبا‌تر ساختن محیط، باعث ایجاد حس امنیت و آرامش در مراجعه کنندگان شد و بر اقتدار فضا افزود.